La Casa de la Barceloneta 1761 reobre després de gairebé dos anys d’estar tancada. Es va inaugurar el setembre del 2012 i fins que va tancar, el juliol del 2017, la gestió la portava una assemblea escollida per entitats del barri i l’Ajuntament s’encarregava de finançar l’equipament. Aquesta gestió es va posar en dubte per la denúncia de diversos treballadors acomiadats i la junta que gestionava l’equipament es va dissoldre i cap dels socis de l’entitat no va voler assumir-ne la gestió. A partir d’ara, la gestió de la Casa de la Barceloneta serà compartida entre una empresa externa i les entitats del barri però els objectius seran els mateixos: recuperar i difondre la memòria col·lectiva i democràtica del barri mariner.

Gestió compartida

Quan l’equipament es va quedar sense gestors el districte de Ciutat Vella va manifestar la voluntat de reobrir l’espai amb una gestió professional. Va ser aleshores quan es va convocar un concurs públic. La regidora del districte, Gala Pin, explica que l’empresa guanyadora, Puça Espectacles, “farà la gestió de l’equipament, però amb un espai de governança compartit amb entitats i veïns per tal de poder definir quins són els criteris de les convocatòries i la part del pressupost destinat a activitats”.

Més hores d’obertura

L’empresa guanyadora té un contracte d’un any, fins al 31 de desembre del 2019, prorrogable a 12 mesos més. Els horaris de l’equipament han canviat. Ara obre dimarts i dijous de 10 a 13 h i de dimarts a divendres de 16 a 21 h. Els dissabtes obre de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.