Gairebé el 80 % dels punts crítics de neteja tenen un grau menor de brutícia si comparem la puntuació obtinguda de cadascun i els dividim en tres grups: grau major (puntuació de 24-16), grau mitjà (16-8) i grau menor (8-0). El districte amb més racons bruts analitzats és Ciutat Vella (140), seguit de Sants-Montjuïc (135) i Sant Martí (118). El llistat per barris l’encapçalen el Raval (56), la Vila de Gràcia (48), les Corts (44), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (39) i el Poble-sec (38).

Tot i això, si tenim en compte la puntuació que han donat els observadors de la campanya, els pitjors resultats se situen a Vallvidrera, les Planes i el Tibidabo, on hi ha el punt més brut dels 865, la plaça de la Tulipa. L’efecte crida és la causa tipificada en aquest indret. El segon racó dels més mal avaluats és el carrer de les Agudes, 132. S’ha detectat que aquest punt de Ciutat Meridiana és poc accessible per als serveis de neteja.

Segons la classificació de la campanya, el motiu de brutícia més freqüent és el fet de ser indrets amb força afluència de gent (288), seguit del mal ús de contenidors i papereres (231) i propietaris incívics d’animals (100).

Els responsables de la campanya encarregada per l’Ajuntament han explicat a betevé que els punts analitzats s’han escollit en col·laboració amb els districtes, els serveis de neteja i els inspectors del projecte, que un mes abans van fer un treball de camp. La finalitat és sensibilitzar veïns i comerciants sobre mals hàbits al carrer.

La campanya s’ha dut a terme des de febrer del 2017 fins al gener del 2018 en dues fases. La primera tongada va cloure amb 863 racons bruts i l’Ajuntament va interpretar que la neteja havia millorat en un 30 % dels casos. Aquesta segona fase, encara pendent de l’anàlisi municipal, ja s’ha publicat al portal Open Data BCN. En aquesta base de dades de setembre a gener hi consten 865 punts crítics, dos més que en la fase anterior. Hi ha un total de 651 que es mantenen al llarg de tot l’any. La resta, s’hi han afegit de nou, s’han resolt o bé s’han descartat per no tenir solució en aquesta campanya.

Consulta si el teu carrer està entre els més bruts 

Com s’ha fet el càlcul?

Per avaluar l’estat de cada punt s’han tingut en compte quatre variables: presència de mobles, trastos vells i altres residus voluminosos abandonats, bosses d’escombraries tant industrials com domèstiques fora de lloc i excrements de gossos. Els inspectors de la campanya han comptat quants elements hi havia de cada variable i feien una mitjana ponderada calculant que un moble equival a 4 punts, una bossa industrial són 3 punts, la domèstica 2 i un excrement, 1.

La plaça de la Tulipa, a Les Planes, el punt més brut

L’estudi ha establert que el punt més brut de tota la ciutat està ubicat a la plaça de la Tulipa, del barri de muntanya de Les Planes, en plena serra de Collserola. En aquest punt hi ha un contenidor de grans dimensions que hauria de servir perquè els veïns hi dipositin els mobles i trastos vells, però segons els mateixos veïns, ja fa anys que s’ha convertit en “abocador de les petites constructores de Barcelona i d’altres municipis, que hi aboquen la runa d’obres i a vegades fins i tot fibrociment”.

Els veïns demanen que s’estableixi la recollida de trastos un dia a la setmana tal com es fa a la resta de la ciutat i que, mentrestant, es canviï la ubicació del contenidor a un altre espai a tocar de la parada de Ferrocarrils de la Generalitat del Baixador de Vallvidrera, on podria estar tancat amb un candau i una clau, que els veïns haurien de demanar i retornar a l’oficina de l’Ajuntament.