El pressupost final per pagar totes les beques de menjador aquest curs a Barcelona puja fins a 9,4 milions d’euros. L’Ajuntament hi posa en total 5,7 milions, més que cap altre any, per complir el compromís assumit per l’alcalde de cobrir totes les sol·licituds que compleixen els requisits des de l’inici de curs i eliminar les llistes d’espera que hi havia en mandats anteriors. El requisit bàsic és que la família no ingressés l’any passat més de 5.975 euros bruts, és a dir, el 75% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. La gestió d’aquests ajuts correspon des de fa cinc anys al Consorci d’Educació de Barcelona, on també participa la Generalitat. Se’n beneficien escolars tant de centres públics com de concertats.

La demanda d’ajuts és aquest curs més alta que mai: després de revisar totes les sol·licituds, el Consorci ha concedit beques a 17.073 alumnes, un 10% més que els 15.479 de l’any passat. El gruix dels ajuts (58%) correspon a alumnes de primària, mentre que una tercera part són beques per a nens i nenes d’educació infantil. També hi ha un 7% de les beques adjudicades a estudiants d’ESO i un 1,7%, a alumnes d’educació especial.

A més d’aquesta convocatòria de beques, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials tenen establert un protocol especial perquè, si les escoles detecten un alumne amb una alimentació deficient o inadequada, es pugui activar algun tipus de suport a la família.