GERARD ARDANUY, regidor d'educació i universitats "El nostre objectiu és trencar la barrera que existeix entre el ciutadà i els instruments d'orientació a l'hora de prendre decisions. Barcelona serà pionera de posar en relació els elements que existeixen i els nous que desenvoluparem d'orientació al servei del ciutadà, perquè sigui el ciutadà i no les administracions qui decideixin individualment el seu propi futur i construeixin els seus propis itineraris formatius".

El regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, ha assegurat que Barcelona orienta és un projecte “de consens i compromís de la ciutat per l’educació i l’orientació al llarg de la vida”. L’objectiu de l’acord és que “sigui el ciutadà i no les administracions qui decideixi individualment el seu propi futur”, ha assegurat Ardanuy.