Bombers de Barcelona
Foto: Isaac Planella

L’Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d’alerta el Pla d’Actuació Municipal per a Risc d’Incendis Forestals davant l’activació, per part de la Generalitat de Catalunya, del Nivell 3 del Pla Alfa al Barcelonès. Per aquest motiu els set parcs de Bombers de Barcelona es mantindran en alerta davant l’alta possibilitat que es pugui produir un incendi en massa forestal. En aquest sentit, des de l’activació de l’alerta s’han augmentat els recursos destinats al Parc de Collserola.

Precaució i col·laboració ciutadanes

L’administració local demana màxima precaució i col·laboració a la ciutadania i es recorda que des del 15 març estan prohibits els treballs forestals i les actuacions que puguin generar guspires a menys de 500 metres de la massa forestal. Això inclou la prohibició de cremar residus i fer barbacoes. Els equips dels Bombers de Barcelona estan desplegats per les gairebé 1.800 hectàrees de superfície del parc que pertanyen a la ciutat de Barcelona i que estan repartides entre els districtes de les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris.

Campanya forestal dels Bombers

Vehicle Bombers de Barcelona
La campanya forestal dels Bombers de Barcelona s’engega, cada any, de juny a setembre.

La campanya forestal dels Bombers de Barcelona es va iniciar a principis del mes de juny i estarà activa fins a mitjans de setembre. Durant aquest període, el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) adapta i reforça els dispositius per fer front als mesos d’estiu i donar una resposta ràpida i eficaç davant els possibles incendis forestals que es puguin produir en aquest àmbit en els mesos de més calor a la ciutat.