Els alumnes de l’Escola Sant Felip Neri hauran de tornar a compartir la plaça amb els visitants i turistes que la sovintegen. El curs passat van poder gaudir de l’espai, que també fan servir com a pati, gairebé en exclusiva. Però aquest any només podran tancar la plaça durant les hores d’esbarjo.

L’emplaçament d’aquest centre, en un punt d’interès històric de Barcelona, fa que sovint els infants i les famílies s’acabin barrejant amb els grups que hi fan una visita cultural. I la convivència no sempre és fàcil, sobretot en les hores de més concentració de gent.

Per això, el 2017 la direcció del centre va demanar al districte de Ciutat Vella poder tancar els accessos a la plaça a determinades hores del dia. I l’Ajuntament hi va estar d’acord. L’arribada de la pandèmia va fer que aquests tancaments puntuals (a les entrades i sortides i durant els patis escolars) s’ampliessin a tot l’horari lectiu. Però això no ha acontentat els comerciants de la zona.

Des del 2017 els accessos es tanquen a determinades hores

Equilibrar l’ús escolar i públic

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola voldrien, tal com explica Eva Vila, “poder fer un ús més continuïtat de la plaça durant les hores lectives de l’escola, poder fer classes a l’aire lliure”.

Amb la covid vam recuperar aquest espai per als nens, per fer-hi activitats i no només educació física
Ava Vila, AFA Escola Sant Felip Neri

Aquesta possibilitat, però, no convenç els comerciants de la zona, que lamenten que la pandèmia els ha deixat molt tocats econòmicament, i argumenten que tancar la plaça els penalitza encara més. Daniel Santillo, president de l’Associació de Comerciants del Call, creu que “s’ha de buscar una fórmula que sigui positiva per a tots els usos. El que volem és que la gent hi pugui circular”.

Els comerciants no volen tanques que limitin l’accés de visitants a la zona
El que no volem és que la plaça es tanqui arbitràriament
Daniel Santillo, president d’AC Call

Tancament parcial amb zona de pas

El districte de Ciutat Vella ha comunicat a la direcció de l’escola que podrà tancar la plaça a les hores d’esbarjo, a mig matí, de 10 a dos quarts de 12, i, al migdia, de 13 a 15 h. La resta d’horari lectiu podrà tancar mitja plaça, però haurà de deixar una zona de pas.