En una sola nit, cinc copes o més en el cas dels nois i de quatre en amunt en el cas de les noies. Això és el que es coneix com a binge drinking, és a dir, la ingesta elevada d'alcohol en una mateixa sessió de consum. Una pràtica a la qual un de cada quatre joves catalans se sotmet almenys una vegada al mes. Les borratxeres són més freqüents en la població d'entre 15 i 29 anys, però els adults són els que fan un major consum diari de begudes alcohòliques tot i que de manera més repartida. Són dades que esclareix el Departament de Salut amb motiu de la setmana de la sensibilització sobre els riscos de l'alcohol. JOAN COLOM, director de Drogodependència de l'Agència de Salut Pública "L'alcohol és un problema rellevant sobretot perquè és un problema cultural. L'alcohol està en el nostre context, en la nostra cultura. No hi ha festa, no hi ha lloc, no hi ha esdeveniment en què no aparegui i tenim una baixa percepció de risc. Necessitem un canvi cultural." A més, és la substància que genera més danys a terceres persones. Un clar exemple en són els accidents de trànsit: es calcula que en un de cada tres el conductor anava begut. Durant el 2015, més de 2.000 persones van iniciar tractaments de rehabilitació per addició. JAUME SERRANO, CAS Horta-Guinardó "Els pacients sovint arriben sols i aïllats i el mateix procés de dependència fa que vagin el seu ritme personal, familiar, laboral... En el moment en què deixen de beure, es modifica el canvi d'estat d'ànim, el comportament, caràcter, relació amb l'entorn." Cal dir, però, que el consum per càpita a Catalunya ha anat decreixent en els últims anys.

Coincidint amb el dia sense alcohol, que se celebra el 15 de novembre, el Departament de Salut ha organitzat per tercer any consecutiu la Setmana de la Sensibilització sobre els riscos de l’alcohol. Es tracta d’unes jornades per alertar dels riscos del que es coneix com “binge drinking”, és a dir, la ingesta elevada de begudes alcohòliques en una mateixa sessió de consum. Els joves d’entre 15 i 29 anys són els presenten una major prevalença de borratxeres, especialment durant els caps de setmana. Els adults d’entre 30 i 64 són els que consumeixen més quantitat d’alcohol, però de manera més repartida.

Danys a les persones properes

L’alcohol és la substància addictiva que genera més danys a terceres persones, que la majoria de vegades són familiars o amics. Es calcula que en un de cada tres accidents de trànsit el conductor estava sota els efectes de l’alcohol, i que un 40 % dels catalans admet haver patit alguna conseqüència negativa derivada del consum abusiu d’alcohol d’una altra persona.

Davant d’aquesta situació, el Departament de Salut insisteix en la necessitat que les tasques de prevenció es facin de manera transversal. Començant per la família, amics i escola, i acabant per les campanyes de prevenció que plantegen les administracions.

Trencar l’aïllament

Un dels impediments més importants per deixar de beure i encara la rehabilitació és la dificultat de recuperar els lligams familiars, socials o laborals perduts a causa dels problemes amb la beguda. Per això hi ha entitats com els Centres d’Atenció i Seguiment a la Drogoaddicció (CAS), que faciliten la interacció de les persones addictes amb entitats socials i persones que els ajuden a recuperar l’autoestima i la capacitat de relació social. L’any 2015, a Barcelona, 2.146 persones van iniciar tractaments de rehabilitació per addicció a l’alcohol, mentre que el 2014 van ser 1.932.