El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) estudia diàriament a la ciutat d’on provenen les partícules en suspensió a través d’uns filtres. Aquests permeten captar les partícules de la mateixa manera que ho fa el nas humà, però de forma més potent, perquè en només un dia s’absorbeix l’aire equivalent a dos mesos i mig.

D’aquesta anàlisi els experts n’extreuen que el 35 % de les partícules són resultat del trànsit, principalment dels tubs d’escapament dels vehicles i del fregament de les rodes dels cotxes amb l’asfalt. Un 20 % prové de la indústria, a través dels fums de les xemeneies i les cendres de les fàbriques. Un 15 % és pols urbana, causada per les obres que hi ha a la ciutat i per la que generen els parcs de sorra. En un percentatge més reduït trobem un 5 % que prové dels motors dels vaixells i un altre 5 % és creat per la sal marina.

Per tot això els experts creuen que és important començar a aplicar mesures, ja que no es tracta d’una qüestió d’ecologisme, sinó de salut pública.