MARIA ROSA MONREAL, presidenta del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya "Cal saber els projectes concrets que estan funcionant, que donen resposta als infants, però també hi ha un marc legal jurídic que s'estan prenent respostes bastant discordants unes amb d'altres i d'això sí que no hi ha un recorregut clar d'aquest itinerari legal pel qual passen els infants."

Un dels reptes de la jornada és plantejar-se si l’acompanyament que es fa als joves per assolir la plena integració social és “un repte realista” i si els problemes que els detecten es poden abordar de manera satisfactòria i amb els recursos adients. Per això, la presidenta del Col·legi, Maria Rosa Monreal, remarca que és important conèixer els projectes socials que funcionen i el marc legal jurídic pel qual passen aquests infants.

En acabar les jornades, el Col·legi emetrà un posicionament professional que lliurarà a les administracions per seguir treballant amb els menors no acompanyats que arriben a Catalunya.