El consum d’alcohol continua provocant la majoria de les peticions de tractament per addicció a les drogues, una situació que fa 20 anys que es repeteix. Segons dades de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, durant el 2017 es van iniciar a Catalunya 13.716 tractaments per abús o dependència de les drogues, dels quals la majoria, un 43,39 %, va ser per consum d’alcohol. La segona droga amb més inicis de tractament és la cocaïna (22,17 %), seguida de l’heroïna (12,79 %) i el cànnabis (12,43 %). El tabac representa un 3,86 %.

La demanda de tractament per cocaïna s’ha incrementat lleugerament en els darrers dos anys, però no es confirma que es tracti de casos d’addicció nous, i per això els responsables de Drogodependències del Departament de Salut expliquen que caldrà més temps per saber si hi ha hagut més casos de consum que el 2016. Pel que fa a l’heroïna, el nombre de peticions es manté des de l’inici de la dècada del 2000 i el cànnabis va presentar un màxim de sol·licituds de tractament l’any 2015 i, des de llavors, ha anat disminuint.

Baixa percepció de risc

L’alcohol segueix sent la droga que més preocupa pel nombre de persones que el consumeixen. Segons el director de Salut Pública, Joan Guix, només es tracta el 25 % dels casos d’alcoholisme a Catalunya i, segons les dades, de mitjana una persona amb addicció a l’alcohol es comença a tractar després de 26,8 anys de consum d’aquesta substància. El subdirector de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, ha explicat que el motiu és “la baixa percepció de risc i dificultat a admetre el problema”. Per Guix hi ha “una gran hipocresia social perquè el tabac i l’alcohol són els que tenen més mortalitat”.

Per reduir l’alcoholisme també se centren els esforços a disminuir la població de risc, que a Catalunya es calcula que representa entre el 15 i el 20 % de la població. En el cas dels homes això representa prendre quatre cerveses o gots de vi, i en el cas de les dones dues consumicions d’aquest tipus al dia.

El perfil de persones que segueix un tractament de drogodependència a Catalunya és d’un home d’entre 30 i 50 anys, de nacionalitat espanyola i residència estable, amb estudis primaris o secundaris i el doble de possibilitats d’estar a l’atur que la mitjana de la població. En el cas del cànnabis, en canvi, la mitjana d’edat es redueix entre els 18 i els 25 anys.

Més homes que dones

Si s’analitzen les dades per sexe, hi ha un major percentatge d’homes que de dones que comencen tractament per addicions (tres de cada quatre inicis són d’homes). La proporció es manté si s’examinen les diferents drogues per separat, excepte en el cas del tabac, en què la proporcionalitat està molt igualada. Segons Salut, això reflecteix el fet que les dones tendeixen a igualar els homes en el consum de drogues legals (alcohol i tabac) o aquelles amb menor rebuig social (cànnabis). 

Pel que fa a l’edat, la mitjana en què es comença a sol·licitar tractaments varia segons l’addicció. El cànnabis és la droga per la qual se sol·licita tractament abans (27 anys en dones i 29 en homes). A l’altre extrem hi ha el tabac (50 anys en dones i homes) i l’alcohol (47 en dones i 46 en homes).