VPA canons a lleons monument colom

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat el nou contracte dels serveis de conservació i manteniment dels edificis, parcs i monuments històrics i artístics de propietat municipal que hi ha a la ciutat. Amb un pressupost de 10,6 milions d’euros, inclou les actuacions dels propers quatre anys –fins al 2025– dividides en quatre lots diferents: el Parc Güell, els monuments, els edificis i el Monestir de Pedralbes.

Es preveu un programa d’intervencions en els monuments i conjunts escultòrics de la ciutat, entre els quals el de la sardana de Montjuïc, que serà restaurat íntegrament amb una intervenció que començarà els propers dies. De la mateixa manera, s’informa dels treballs de restauració de l’escultura ‘David i Goliat’, a la Vila Olímpica, caiguda com a conseqüència del temporal Gloria. També s’actuarà en edificis municipals, com la seu consistorial de plaça de Sant Jaume, el Palauet Albéniz o les Torres Venecianes, així com l’Arc de Triomf, el monument a Colom i el de Rafel de Casanovas, entre d’altres.

Reparacions al trencadís del Parc Güell

Al Parc Güell, un dels conjunts arquitectònics més rellevants de la ciutat, s’hi invertiran 1,5 milions d’euros. Es faran reparacions del trencadís del parc, es revisarà i restaurarà el banc de la plaça de la Natura, es reproduiran rajoles i es revisaran els pavellons de consergeria i de la casa del guarda, entre altres millores. Aquest lot s’ha adjudicat a l’empresa Obres i Contractes Penta.

monestir Pedralbes

Restauració de vitralls del Monestir de Pedralbes

Al Monestir de Pedralbes també es restauraran vitralls de l’església, alguns elements de la sala capitular i altres instal·lacions. L’Ajuntament és responsable de conservar i mantenir el recinte, tant la part de museu com la del convent de la comunitat religiosa. Se n’encarregarà l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros.

façana ajuntament de barcelona

Actuacions als edificis municipals

Als edificis de propietat municipal protegits pel catàleg patrimonial s’hi destinarà una partida de 3,04 milions d’euros, adjudicada a l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis. A la seu consistorial de la plaça de Sant Jaume s’hi preveuen actuacions a diversos elements decoratius i mobiliari dels espais principals, com el Saló de Cent o el Saló de Plens, entre d’altres. També es faran millores al Palauet Albéniz, el Temple d’August del carrer del Paradís, la muralla del Centre Cívic Pati Llimona i les Torres Venecianes.

Turmell malmès de l'estàtua de Gandhi
Font: Arxiu Històric del Poblenou

La conservació dels monuments, el més costós

El lot més gran del contracte, adjudicat per 4,56 milions d’euros a l’empresa Obres i Contractes Penta, es destina a la conservació de tots els monuments distribuïts pels 10 districtes. A dia d’avui, Barcelona té més de 1.500 elements i conjunts escultòrics de diversa envergadura que requereixen una dedicació constant per conservar-los, a causa de l’envelliment propi o per afectacions produïdes per la climatologia, la contaminació, el vandalisme i la qualitat de l’aigua en les fonts ornamentals.

Els criteris sostenibles, la novetat principal

La novetat és la incorporació de criteris de sostenibilitat que s’aplicaran en tots els aspectes del contracte. Així, es faran servir materials més sostenibles, com morters de calç i pintures de bases naturals, i en canvi s’evitaran els morters de pòrtland i les pintures de bases plàstiques. També es reutilitzaran fustes i es reciclaran materials recuperats de les obres per donar-los una segona vida. Les empreses adjudicatàries hauran d’utilitzar vehicles elèctrics, híbrids o de gas, i no n’hi haurà de gasoil o gasolina.