escoles classe

(ACN/redacció) Aquest dimecres començarà el curs escolar 2023-2024, que tindrà 318 alumnes menys que l’any passat i tres centres públics més a Barcelona. S’estrena l’Institut Vallcarca, a Gràcia, un centre de nova creació molt esperat i reclamat per les famílies, que s’ubica provisionalment als equipaments de l’Escola Pare Poveda. També hi ha dos centres concertats que s’integren a la xarxa pública: l’Escola Segre de Sant Andreu i l’Institut Escola Sant Felip Neri a Ciutat Vella. El total de l’alumnat es distribueix com en el curs anterior, amb el 46 % en centres públics i el 53 % en concertats.

Menys alumnes sobretot a infantil

Aquest any s’escolaritzaran 168.996 alumnes d’entre tres i 16 anys a Barcelona, 318 menys que el curs anterior per la davallada demogràfica, segons el Consorci d’Educació de Barcelona. Començaran escola 10.291 infants de tres anys i faran 1r d’ESO 10.291 estudiants. Però la reducció d’alumnat no és igual en tots els cicles. Al segon cicle d’infantil (3-5 anys) s’han perdut 1.052 alumnes en un any, molt més que a primària, en què hi ha 157 estudiants menys.

En canvi, s’ha incrementat el nombre d’escolaritzats a l’educació secundària obligatòria en 891 joves. En total, aquest curs són 13.632 estudiants matriculats a primer d’ESO, una xifra molt superior als 10.291 infants que comencen I3. Per districtes, el de Sants-Montjuïc és el que més alumnes guanya i Barcelona disposarà de 242 centres públics actius i 159 de concertats.

Nou programa d’aules d’acollida per aprendre català

Entre les novetats de la tornada a les classes, una de destacada. Barcelona impulsa una prova pilot per posar en marxa vuit aules d’acollida accelerada pensades perquè els alumnes nouvinguts aprenguin català. Les aules estaran distribuïdes en vuit instituts de la ciutat i, a cada una, 20 alumnes disposaran de dos professors especialistes que, a més d’ensenyar el català, treballaran amb els joves en matèria sociocultural. L’espai també servirà per a l’acompanyament psicopedagògic i emocional.

El curs durarà cinc mesos i va dirigit als alumnes de segon i tercer d’ESO que no hagin estat mai prèviament matriculats a cap centre de Catalunya, tot i que també el podran utilitzar estudiants de quart d’ESO si el Servei d’Orientació del Consorci ho considera adequat després d’una entrevista.

Més professionals per als alumnes amb necessitats especials

Una altra de les novetats del curs és la incorporació de 43 professionals més per impulsar l’educació inclusiva i l’augment de les dotacions de suport intensiu d’escolarització inclusiva, que passaran de 108 a 115. Dels 6.785 alumnes amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat física, intel·lectual o sensorial, trastorns de l’espectre autista, trastorns mentals o trastorns greus de conducta (NEE tipus A), el 75 % estaran escolaritzats en centres ordinaris, un 2 % més que el curs anterior.

Més de quatre milions d’euros contra la calor a les aules

Un altre dels reptes importants del curs és fer front a la calor a les aules, que ha anat en augment en els últims cursos. A banda de la instal·lació d’aire acondicionat a un punt de 2 centres educatius, el Consorci d’Educació de Barcelona assegura que treballa en les mesures per minimitzar l’impacte de les altes temperatures d’estiu als centres de la ciutat. De les partides de millora, s’hi destina una inversió de més de quatre milions d’euros, 1,5 milions d’euros més que en anys anteriors.