Els Col·legi d’Advocats ha anunciat que ha presentat esmenes per aconseguir que la maternitat es consideri com a causa per suspendre un judici oral o interrompre alguna fase del procés judicial. L’organisme també ha reclamat la incorporació de dones en tots els àmbits de la justícia (advocades, juristes i altres professionals) per poder evitar sentències, diuen, com la de La Manada que ha provocat gran rebuig social. També alguns juristes es van mostrar en contra de la resolució. Després de la sentència de La Manada s’ha posat en marxa una comissió assessora del Govern espanyol que estudia definir per llei què és violació. Segons la institució, en funció de quin sigui el resultat de la definició actuaran. “No s’ha de jutjar des de la resistència que ha mostrat la víctima si no des de el grau d’intimidació”, ha assegurat Maria Eugènia Gay, degana de l’ICAB.

El pla d’igualtat de l’ICAB s’aplicarà en diferents àmbits. La iniciativa es posarà en marxa en l’àmbit intern de la institució. Es tindrà en compte l’accés al treball, la promoció laboral, la retribució econòmica i les mesures de conciliació, entre d’altres. Pel que fa a les comunicacions de l’organisme, s’elaborarà un protocol amb les normes d’ús del llenguatge i les imatges inclusives. El pla s’aplicarà també en les seccions del col·legi i les publicacions de l’ICAB. Es vol valorar el talent i la capacitat de les dones advocades i juristes, i que el seu paper sigui més protagonista.