examen fonaments arts selectivitat 2023

La nova selectivitat s’ha assajat aquest dimarts a sis instituts catalans, 50 de tot l’estat, tot i que s’estrenarà el juny del 2024. L’han feta estudiants de primer de batxillerat, que s’han posat a prova de dues matèries, una de comuna i una d’obligatòria de la modalitat. En el cas dels instituts catalans, la meitat dels centres fan les proves de llengua estrangera i matemàtiques i l’altra meitat, de llengua estrangera i dibuix artístic.

L’Institut Moisès Broggi prova la nova selectivitat

L’Institut Moisès Broggi de Barcelona hi ha participat amb 33 alumnes de primer de batxillerat. La primera prova que s’ha fet és la d’anglès amb 29 alumnes, els altres quatre estudiants han fet la prova de francès. Els estudiants han fet exercicis de comprensió oral sobre l’accés a l’aigua potable i instal·lacions de sanejament a l’Índia. La prova inclou dues activitats diferents: els alumnes han hagut de respondre l’opció correcta d’entre quatre possibilitats i un total de cinc preguntes, i després han hagut d’omplir amb una paraula un espai en blanc que es presentava en cinc frases.

prova pilot nova selectivitat
Prova pilot de la nova selectivitat

A més, han fet una prova de redacció i una de comprensió lectora sobre la possibilitat que hi hagi polítiques enfocades als “països secs” perquè aconsegueixin la independència de l’aigua.

Entrevistes personals per recollir opinions

Als estudiants també se’ls fan entrevistes personals per saber quina opinió tenen sobre l’estructura, el contingut i les característiques de la nova selectivitat, que és més pràctica i menys memorística. La prova també avalua la capacitat de l’alumne per resoldre problemes i s’hi fixa en l’anàlisi crítica.

L’assaig permetrà analitzar el grau d’adaptació dels estudiants a aquest tipus de prova competencial, segons explica el Ministeri d’Educació. Es va convidar totes les comunitats autònomes a participar en la prova pilot, però finalment només hi han participat 12, entre les quals hi ha Catalunya.