metge

El Col·legi de Metges de Barcelona alerta que els propers cinc anys el sistema sanitari haurà d’afrontar la jubilació “d’un volum molt important de metges actualment en actiu”. La previsió, apunta la corporació, és que fins al 2026 es jubilaran el 20 % dels metges actuals. Les dades formen part de l’últim informe anual que ha publicat el col·legi. El problema, a més, és que no s’estan formant prou metges per cobrir les vacants que deixin aquestes jubilacions, i que cal ampliar les places universitàries.

“Fa anys que estem alertant de les conseqüències”, es lamenta el president del Col·legi de Metges, Jaume Padrós, en una piulada a Twitter. “Fa anys que estem alertant a la conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat de les conseqüències. Fan tard. I s’han de prendre decisions urgents si es vol preservar la qualitat del sistema”, assegura.

Un de cada cinc metges té més de 65 anys

Actualment la franja d’edat en què hi ha més metges és la de 60 a 64 anys. N’hi ha 4.876 d’un total de 37.779 col·legiats, és a dir un 7 % del cens. Més enllà d’aquesta edat, els metges col·legiats de més de 65 anys representen el 21 % del total (7.980). Segons aquest cens, l’edat mitjana dels homes col·legiats és de 55 anys i en el cas de les dones de 46 anys. El 58 % dels metges són nascuts a Catalunya, un 18,7 % són de la resta de l’estat espanyol, mentre que un 23 % són estrangers, la gran majoria dels quals d’Amèrica Llatina i el Carib (7.047).

Falten metges especialistes

A banda del problema de les jubilacions massives, l’altre que l’entitat ha detectat darrerament és la manca de metges en alguna de les especialitats. Els que més fan falta són metges de família, anestesistes i professionals per a les urgències. L’especialitat, a més, sovint va lligada a l’edat, el desenvolupament de la carrera professional i l’expertesa. Es dona la circumstància que entre els metges de 55 a 64 anys hi ha un 71 % d’especialistes, mentre que aquesta proporció baixa fins al 56 % en la franja de 30 a 39 anys.