Com afecta la salut?

Cremar combustibles fòssils genera gasos d’efecte hivernacle (GEH) i altres substàncies contaminants, com ara el carboni negre. Aquests compostos conjuntament amb l’augment de la temperatura multipliquen els efectes negatius sobre la salut. Les persones més vulnerables són sobretot els malalts cardíacs i respiratoris crònics, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. La contaminació, a més de ser la causant de l’escalfament global, pot provocar càncers, infarts, ictus i afectacions cognitives. Darrerament han aparegut estudis que en suggereixen la relació amb l’Alzheimer.  

Barcelona supera els índexs de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS.

150 anys d’emissions en augment

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) han anat en augment durant més de 150 anys. L’increment més significatiu es va produir a partir del 1950 i l’acceleració més important, des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

És saludable fer esport en una ciutat contaminada?

La relació entre contaminants emesos a l’atmosfera i escalfament

No solament són els gasos els que causen l’escalfament global. Les substàncies contaminants, com ara el carboni negre, també hi contribueixen.

Vols saber quin és el pla de Barcelona per lluitar contra el canvi climàtic

Contaminació i salut

Els contaminants de la pol·lució i la temperatura alta afecten negativament el planeta i la salut de les persones. La contaminació atmosfèrica està considerada el principal risc ambiental. És un desencadenant d’ictus, infarts, càncers i efectes cognitius adversos. Hi ha estudis que en suggereixen la relació amb demències com ara l’Alzheimer.

La contaminació de l’aire de Barcelona supera els nivells recomanats per l’OMS

El principal problema de la ciutat de Barcelona és la presència de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i de diòxid de nitrogen (NO2), un gas que produeix inflamacions importants de les vies respiratòries. Les exposicions a llarg termini es relacionen amb un increment dels símptomes de bronquitis dels infants.
Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’exposició continuada a l’excés de contaminació va provocar almenys 350 morts prematures el 2018 a la ciutat.

Malalties transmeses per insectes

Les malalties infeccioses endèmiques a països càlids com ara el dengue, el chikungunya o la malària són d’especial interès per a la salut pública de Catalunya. Les transmeten vectors, és a dir insectes com ara els mosquits o les paparres. De moment no hi ha prou evidència per establir un vincle teòric entre l’escalfament i l’aparició d’aquestes malalties, però el clima actual està creant les condicions idònies per al seu desenvolupament.