150 anys d’emissions en augment

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) han anat en augment durant més de 150 anys. L’increment més significatiu es va produir a partir del 1950 i l’acceleració més important, des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

Les causes de l’increment de temperatura cal trobar-les en el model energètic i econòmic basat en l’ús de combustibles fòssils. El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya en les conclusions del capítol sobre balanç global de carboni és prou clar: les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) han anat en augment durant més de 150 anys. L’increment més significatiu es va produir a partir del 1950 i l’acceleració més important, des de l’any 2000 fins a l’actualitat. El salt és d’una magnitud considerable: el 2015 la combustió d’hidrocarburs era gairebé un 60 % més que el 1990. I continua en augment.

Evolució de les emissions de GEH a Catalunya (1990-2016)

* El CO2 equivalent és una mesura que engloba tots els gasos d’efecte hivernacle (GEH). És la suma de diòxid de carboni, metà, òxid nitrós i gasos fluorats
Font: Tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya

El diòxid de carboni que prové dels combustibles fòssils no és estable, sinó que es mou i canvia segons les estacions de l’any.

El vídeo següent ha estat realitzat pel Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA. És un model del comportament d’aquest gas a l’atmosfera, realitzat a partir de les dades proporcionades pel satèl·lit Orbiting Carbon Observatory (OCO-2). El període estudiat és de l’1 de setembre del 2014 al 31 d’agost del 2015.

I aquest és un altre model en què es pot veure la circulació de COa l’atmosfera, en aquesta ocasió en el període d’un any.