Després de cinc mesos d’obres, la superilla de l’Eixample ja es pot trepitjar i estrenar el paviment nou de panots i pedra natural que relleva l’asfalt. Fins ara, les obres s’han centrat en la banda mar del carrer del Consell de Cent i el costat Llobregat de Rocafort, Comte Borrell i Girona. En espera de plantar-hi vegetació, alguns trams ja s’han obert i s’espera fer el mateix amb la resta de forma progressiva abans de finals de mes.

A mesura que s’obre un tram, les màquines passen a treballar a l’altra meitat del carrer per culminar les obres. Segons l’arquitecte en cap de l’Ajuntament, Xavi Matilla, el calendari s’està complint i s’espera acabar la superilla a finals d’abril. La part que ja es pot trepitjar és per on també hi poden passar vehicles de veïns, serveis i per anar als aparcaments. De moment, la càrrega i descàrrega hi podrà estacionar ja que en la nova fase d’obres no tindran espai als xamfrans.

Fanals nous i escocells més grans

La part que es pot trepitjar permet fer-se a la idea de com serà la superilla quan estigui acabada. No hi ha asfalt i tot el carrer està al mateix nivell. A terra, el panot es combina amb la pedra natural, que identifica els espais on hi haurà zones d’estada. Els escocells dels arbres són més grans i han passat d’un a quatre metres quadrats. En els trams ja oberts s’hi ha instal·lat enllumenat nou i encara no hi ha mobiliari urbà, però es posarà properament.

Els fanals que s’han instal·lat són més baixos per il·luminar millor el pas dels vianants

Tot i que amb la transformació es vol convertir aquests carrers en eixos verds, de moment el color que hi predomina és el gris (del panot i la pedra). L’Ajuntament insisteix que encara s’han de plantar arbustos als escocells dels arbres i recorda que en l’altra meitat del carrer que queda per fer hi haurà parterres més grans amb vegetació i una nova filera d’arbres. Entre els parterres s’hi posarà mobiliari urbà per crear zones d’estada.

La feina feta fins ara

Les obres de la superilla de l’Eixample van començar a finals d’agost. Durant aquests mesos, s’ha aixecat l’asfalt de la calçada, s’han fet canalitzacions d’aigua freàtica, enllumenat, telecomunicacions i altres serveis, i s’ha reordenat el sistema de clavegueram amb embornals nous. També s’ha renovat la xarxa de recollida d’aigües. A banda de la transformació de quatre carrers, també es crearan quatre places a les cruïlles de Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona.