Els resultats provisionals de les eleccions municipals de Barcelona ens deixen una dada sorprenent pel que fa als vots nuls. La xifra s’ha disparat amb 6.402 vots nuls a tota la ciutat (en comparació als 2.012 que hi va haver als resultats provisionals del 2019, que finalment van ser-ne 1.540 amb el recompte definitiu). I concretament hi ha sis seccions censals que superen el 4 % de vots nuls respecte al total de vots. Curiosament totes situades allà mateix: a la frontera entre els barris del Clot i Sant Martí de Provençals.

En aquestes sis seccions censals de la ciutat, hem passat d’observar set vots nuls a les últimes eleccions municipals, a comptar-ne 219 en aquests comicis. A la secció 108 de Sant Martí de Provençals (una des les dues on guanya el PP a Barcelona), els resultats del Ministeri de l’Interior comptabilitzen un 7,72 % de vots nuls i, a la secció 109, un 5,54 % (aquí hi guanya el PSC). També se supera el 5 % dels vots nuls a la secció 27 del Clot i es frega aquesta xifra a la secció 30 del mateix barri. Unes dades que contrasten amb la mitjana de Barcelona, on es registra un 0,95 % de taxa de vot nul.

El rànquing de seccions censals amb més vots nuls a Barcelona

En canvi, hi ha 24 seccions censals on no hi ha ni un sol vot nul. La majoria estan situades a Sarrià – Sant Gervasi, però en aquest cas estan més repartides. També destaca el barri de la Clota, on tampoc hi ha cap vot nul (curiosament és una de les parts de la ciutat amb més vots en blanc, un 3,17 %).

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?