Un carnet determinarà si un gos és apte o no per anar deslligat. Això sí, només en unes zones concretes que el consistori anomena d'ús compartit. N'hi haurà, com a mínim, una per barri i seran espais grans, encara per determinar. La plaça de Joanic o la de la Vila, a Gràcia, són algunes propostes inicials. També s'està estudiant aplicar-ho als parcs. Encara es desconeixen els requisits perquè els propietaris puguin reclamar aquest carnet, que té l'objectiu d'evitar problemes de convivència. JORDI MARTÍ, regidor de Territori i Presidència "Per acreditar que els seus gossos estan en condicions de no causar problemes a terceres persones ni a l'espai públic." La mesura suavitza la proposta inicial de prohibir dur el gos deslligat a tota la via pública. Per molts propietaris pot ser una bona solució. "Si es fa aquest carnet i hi ha llocs com aquest on els gossos puguin córrer jo ho trobo perfecte." "No es pot prohibir a tots els gossos anar deslligats, n'hi ha que no causen problemes." "Al carrer ho entenc però a llocs determinats els gossos han de poder anar deslligats." La nova ordenança entrarà en vigor l'1 d'octubre. Ara bé, hi haurà una moratòria de 18 mesos en què encara no s'aplicarà. Durant aquest temps s'ampliaran les zones d'esbarjo reservades als animals. Són els més coneguts com a pipicans. L'Ajuntament creu que n'hi ha d'haver, com a mínim, un per barri. A cada districte, a més, es garantirà que n'hi hagi un de més de 700 metres quadrats. Una altra de les novetats la trobem a l'hora de comprar o vendre un animal de companyia. S'haurà de signar una declaració responsable conforme el nou propietari no ha estat sancionat per maltractament o abandonament. Per garantir-ho, l'Ajuntament durà a terme un registre de maltractadors d'animals.

El carnet de tinença cívica responsable és una proposta del Col·legi de Veterinaris, i un model similar al que ja s’aplica a Ginebra. Serà expedit per entitats i centres col·laboradors i permetrà tenir el gos deslligat en uns espais que l’Ajuntament denomina d’ús compartit, en les franges horàries que s’acordin. N’hi haurà, com a mínim, un per barri i seran espais grans, encara per determinar. La plaça d’en Joanic o la de la Vila, a Gràcia, són algunes propostes inicials. També s’està estudiant aplicar-ho als parcs. Encara es desconeixen els requisits perquè els propietaris puguin reclamar aquest carnet, que té l’objectiu d’evitar problemes de convivència. Aquesta mesura suavitza la proposta d’ordenança inicial, que preveia prohibir dur el gos deslligat a tota la via pública.

Durant els 18 mesos de la moratòria, es mantindrà en vigor l’ordenança de 2003, que preveu que els animals puguin anar deslligats sempre que restin al costat del seu amo, sota el seu control visual i estiguin educats per respondre les seves ordres verbals. Durant aquest temps es crearà més espai d’esbarjo per a animals, que incrementaran els 103 espais que ja existeixen actualment, que ocupen una superfície de 30.000 m2. N’hi haurà almenys un per barri.

El que ja podran fer els gossos a partir de l’1 d’octubre és viatjar en metro, com fins ara ja es permet als pigalls. Hauran, però, de dur posat un morrió i l’amo caldrà que els mantingui retinguts amb una corretja no extensible. Les excepcions seran a les hores punta i coincidint amb determinats esdeveniments multitudinaris. En aquests casos, els gossos no seran benvinguts al suburbà.

Més garanties per al benestar animal

La nova ordenança preveu més condicions per garantir el benestar animal com, per exemple, que l’animal no pot estar lligat més de dues hores (una en el cas dels cadells) ni deixar-los sols en el domicili durant més de tres dies consecutius. En el cas dels gossos,  en cap cas no es podrà superar un període de 12 hores. A més, s’hauran de treure a l’exterior com a mínim dos cops al dia (llevat dels cadells). Tampoc no podran tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons, terrasses, patis, galeries o terrats, ni cabines de dimensions reduïdes. Els vehicles que tinguin a l’interior algun animal no podran tampoc estar més de 20 minuts estacionats i sempre s’hauran d’ubicar en una zona d’ombra i facilitant-ne la ventilació, amb una temperatura que no superi els 28 graus. L’ordenança també prohibeix els collars de força, d’estrangulació o similars.

La Comissió de Presidència i Règim Interior ha aprovat de forma definitiva la nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals amb els vots favorables dels grups de CiU i PSC, les abstencions d’ICV i UxB, i el vot en contra del PP, i ara ja només resta que sigui aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal. La nova ordenança substituirà la que està vigent des de 2003 i, per tant, suposa una actualització i una posada al dia.