Jordi Graupera i els candidats

Barcelona és Capital – Primàries (BCAP)

Primers llocs: Jordi Graupera, Maria Vila i Diana Coromines.
Tanquen la llista: Núria de Gispert, Esperança Valls i Clara Ponsatí.

El 30 d’abril s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la llista de candidatures que es presenten a les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. A la ciutat de Barcelona s’hi ha aprovat un total de 24 candidatures.

Llista Barcelona és Capital – Primàries

1. Jordi Graupera Garcia-Milà
2. Maria Vila i Redon
3. Diana Coromines i Calders
4. Adrià Alsina i Leal (independent)
5. Violeta Gracia Díaz
6. Àstrid Bierge Soto
7. Guillem López Sanz
8. Sílvia Bonàs Guarch
9. Ariadna Benet Monico (independent)
10. Roger Mallola Castillo
11. Núria Grau Joaquin (independent)
12. Teresa Vilardell Jové (BC)
13. Cristina Font Butxaca (independent)
14. Jordi Oliver Solà (BC)
15. Xavier Vidal Canyelles (independent)
16. Eulàlia Pascual Lagunas (Demòcrates)
17. Mònica Vidal Díez (independent)
18. Cristina Baron Izquierdo (BC)
19. David Folch Florez (SI – Solidaritat)
20. Borja Vilallonga Garcia (independent)
21. Cristina Rúbies Bartolomé (Demòcrates)
22. Selene Zaragoza Úbeda (independent)
23. Josep Puig Boix
24. Joan Baptista Fonollosa i guardiet (independent)
25. Antoni Carulla Guarner (independent)
26. Eugeni Rodoreda Novell (independent)
27. David Mitjavila Cucarella (independent)
28. Miquel Nadal Borràs (independent)
29. Enrica Picco (independent)
30. Victòria Muns Marcos (independent)
31. Carles Domingo Diaz (independent)
32. Bernat Casanova Esteve (independent)
33. David Bultà Caldés (independent)
34. Meritxell Rovira Clusellas (independent)
35. Carme Calvell Monturiol (independent)
36. Joan Valero Haro (independent)
37. Enric Porta Domènech (independent)
38. Jaume Alcántara Aguilar (Demòcrates)
39. Núria de Gispert Català (Demòcrates)
40. Esperança Valls Pujol (independent)
41. Clara Ponsatí Obiols (independent)

Suplents:
1. Gerard Ardanuy Mata (independent)
2. Jordi Carreté Roda (independent)
3. Clara Prunés Pineda (independent)
4. Maria Morella Fenollosa (independent)
5. Albert Nogueras Tarrero (independent)