ALEJANDRO GOÑI, vicepresident segon del Consell de Ciutat "Tot i valorant els esforços del govern municipal per arribar a acords, el Consell de Ciutat insta tots els grups polítics municipals a actuar amb responsabilitat i posar tota la voluntat per deixar de banda polítiques partidistes i consensuar un pressupost que dinamitzi la ciutat."

En un document de recomanacions sobre el pressupost aprovat per 33 vots a favor i quatre abstencions, el Consell de Ciutat considera que la manca d’aprovació afecta la imatge de lideratge de la ciutat i, a més, no permet desenvolupar noves polítiques per a l’impuls de Barcelona. El màxim òrgan de participació ha valorat els esforços del govern per arribar a acords, però ha advertit que és obligació també de l’oposició donar uns pressupostos consensuats en la mesura del possible.

El Consell de Ciutat també ha demanat a tots els grups municipals treballar perquè Barcelona pugui ser un referent en pressupostos participatius. Reclamen un mecanisme que permeti la participació ciutadana a l’hora de definir les prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics. El Consell considera que la ciutadania pot col·laborar a definir els continguts del pressupost i alhora ajudar a construir consensos amplis.

El màxim òrgan de participació ha fet, a més, un toc d’atenció al govern. Consideren que el període d’exposició pública que fixa la llei, de 15 dies, no és un temps raonable des del punt de vista participatiu per poder emetre un dictamen coherent i consensuat. En tot cas, el Consell recomana que el pressupost segueixi aquestes línies d’actuació: fomentar l’ocupació estable i de qualitat i impulsar l’economia social.