Segons CiU, el pla no s’ha consensuat amb els veïns que es queixen que no es recuperarà el refugi i que els edificis previstos són massa alts. CiU demana que s’obri un procés participatiu, que es garanteixi una rambla verda i que es redueixi l’alçària dels nous edificis.