Per a Xavier Trias, el Pla d’Emergència Municipal ja preveu el risc de nevades durant el mes de març i considera que l’actuació no va ser l’adequada.