La convocatòria per a les subvencions preveu 10 modalitats de projectes agrupades en tres programes Cooperació per a la Justícia Global (2,82 milions d’euros), Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1,95 milions d’euros), i Educació per a la Justícia Global (1,87 milions d’euros).

A més, també es consoliden dues modalitats que es van introduir l’any passat: Coherència de Polítiques per al Desenvolupament i Responsabilitat Exterior (350.000 euros) i Educació i Incidència sobre la Crisi de Refugiats, Fluxos Migratoris i Desplaçaments Forçats (450.000 euros).

Les entitats podran sol·licitar les subvencions telemàticament a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de l’1 al 21 de març.