Encara no fa un any que Barcelona en Comú i el PSC comparteixen el govern de la ciutat i avui miren de defensar els acords més destacats de la seva tasca plegats. L’oposició, però, en manté el balanç negatiu. També passa comptes la Síndicatura de Greuges, que presenta al plenari el seu informe del 2016. Un altre tema destacat de l’ordre del dia és l’ampliació de la superfície comercial de Diagonal Mar, que el govern vol frenar.