L’Ajuntament de Barcelona ha presentat un primer esbós per transformar l’avinguda Meridiana, entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo. És el tram més al nord de la ciutat i el que encara manté un aspecte semblant al d’una autopista amb nou carrils de circulació (entre cotxes i bus). La proposta redueix un carril per sentit i elimina l’efecte barrera que la Meridiana fa ara entre Sant Andreu i Nou Barris baixant la cota de la calçada.

D’aquesta manera es vol millorar la connexió a peu entre barris, ara separats per una carretera elevada. El desnivell més pronunciat és a la banda de Sant Andreu, on hi ha un mur que obliga a pujar escales (o una rampa) per creuar la Meridiana. La calçada va més alta en aquest tram perquè a l’altura del passeig de Valldaura (que uneix Nou Barris i Sant Andreu) hi ha el pont del Dragó, que la creua per sota. En la proposta, tant el mur com el pont desapareixen i tot queda al mateix nivell.

Una mitjana per superar el desnivell

A la banda de Nou Barris, per on passen els carrils d’entrada a la ciutat, la calçada es dibuixa a una cota similar a l’actual. El canvi més destacat és a la banda de Sant Andreu, per on passen els carrils de sortida. Aquí la calçada baixa més, a l’altura del carril lateral que hi ha ara i que l’Ajuntament proposa eliminar per ampliar la vorera. Per superar el desnivell entre una calçada i l’altra hi haurà una mitjana central amb una pendent del 6 %.

En un costat de la mitjana s’hi dibuixa un carril bici. En aquest espai central també hi haurà arbres (en tot el tram se’n plantaran un miler de nous), parterres i passos esbiaixats per creuar l’avinguda. De fet, els passos de vianants es doblaran, de nou a 18, un cada 133 metres de mitjana. La reducció de la cota de la Meridiana no afecta el túnel de Rodalies que passa per sota en aquest tram.

Recreació virtual de la banda de Sant Andreu, amb vorera més ampla i, a l’esquerra, la mitjana central en pendent

Amb la proposta de reduir un carril de circulació per sentit, el consistori planteja que, d’entrada a la ciutat, hi hagi dos carrils per al trànsit privat, un carril bus i un bus/VAO. Pel que fa al trànsit de sortida, es proposa deixar dos carrils per a cotxes i un per al bus. En el tram més proper al pont de Sarajevo es guanyarà una vorera (ara no hi n’hi ha) i també es reordenaran els carrils de circulació, encara per definir com.

Sense pressupost, en espera del projecte

Aquest estudi previ que ha presentat l’Ajuntament servirà de base per redactar un avantprojecte i, després, un projecte executiu. Seran aquests documents els que definiran amb quantes fases caldrà afrontar aquesta obra i quin pressupost es necessita, que en la proposta actual no està quantificat. El govern municipal creu que aquest tram es pot transformar en el proper mandat i culminar, així, tota la Meridiana.

En l’actualitat, està en obres el tram entre Las Navas de Tolosa i Felip II. El següent tram fins a Fabra i Puig ja té el projecte aprovat inicialment, i s’espera donar-li el vistiplau definitiu a l’abril perquè les obres puguin continuar amb el govern que surti de les eleccions municipals del 2023.