Segons Jaume Collboni, de gener a octubre de 2016 s’han identificat 16 agressions als treballadors de les àrees d’aparcament regulat, dues més tot l’any 2015, quatre de les quals han resultat en un denúncia. Per evitar aquestes situacions -i tal com va demanar la síndica-, l’Ajuntament està estudiant de quina manera es pot donar la consideració d’agents de l’autoritat als vigilants de les zones verda i blava.

El director general de B:SM, Ignasi Armengol, ha assegurat que aquest rang “permetria que moltes de les 113 incidències que hi ha cada any es convertissin en denúncia”, ja que alguns vigilants que no denuncien per por de represàlies, ha afirmat. Tot i comptar amb el consens de la resta de grups, Jaume Collboni ha dit que la consideració d’agent de l’autoritat “ultrapassa les competències de l’Ajuntament” i que, per tant, necessitarà “modificacions legislatives de l’Estat i la Generalitat”.

Més enllà de la classificació dels vigilants com a agents de l’autoritat, Collboni ha recordat que ja s’han pres “mesures d’urgència millorant els protocols”. En aquest sentit, el segon tinent d’alcalde i president de B:SM ha assegurat que s’han reforçat els mecanismes per donar una “resposta immediata en situacions de conflicte”, que s’han intensificat les patrulles en parella i que es fan “canvis de zona en cas que es produeixin incidents”.