La bústia ètica està gestionada per l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques. Quan es rebin denúncies, un departament independent s’encarregarà d’investigar-les i donar resposta als denunciants. De la investigació se’n podran derivar recomanacions, tramitar expedients informatius o  bé comunicar els fets a la fiscalia si són constitutius d’il·lícit penal. En cas que la denúncia sigui falsa, el gerent de Recursos, Joan Llinares, ha explicat que pot ser constitutiva de delicte i que es comunicarà a l’autoritat penal.

Xnet i GlobaLeaks han col·laborat en la instal·lació de la bústia que segons Simona Levi (Xnet) és “pionera” entre les administracions perquè ha assegurat que fins ara cap altra institució no ha convidat els ciutadans a comunicar-se des de l’anonimat. Asens ha dit, precisament, que espera que aquesta bústia serveixi d’exemple per a altres administracions. El cost d’aquesta eina ha estat de 50.000 euros i hi treballaran directament dues funcionàries.