Els animals, dins del dret, han passat de ser considerats coses en propietat, a ser considerats éssers vius dotats de sensibilitat. En Xavier Muixí conversa amb Marita Giménez-Candela, directora del Màster en Dret Animal de la UB, que ens parla d’un canvi de sensibilitat respecte als animals, també dins del dret. L’ordenament jurídic europeu regula com han de ser els sacrificis, o com han de viure els animals de granja. I dins del dret existeix el terme de “persona no humana” per als animals.