Tot i que la història no ha sabut identificar el moment exacte en què apareix la prostitució, sí que es pot confirmar el vincle d’aquesta figura amb el patriarcat i la visió contractualista del matrimoni. I és que la unitat econòmica i reproductiva tenia poc a veure amb l’amor i el sexe, i la raó principal del matrimoni passava per assegurar la successió patrilineal dins la família.

A l’antiga Grècia, la prostitució estava totalment normalitzada, tant per part femenina com masculina, mentre que Roma defensava la necessitat de la prostitució però en canvi condemnava moral i socialment a la prostituta.

Al llarg del temps la prostitució ha estat marcada per motius morals i religiosos, l’Àngel Casals ens explica com ha evolucionat la percepció social d’aquesta pràctica.