La regulació de la prostitució ha tornat a generar debat. Fa pocs dies, la directora general de Treball va dimitir arran la legalització errònia d’un sindicat de prostitutes anomenat Organització de Treballadores Sexuals. Ara, el govern treballa per il·legalitzar-lo i tancar definitivament la polèmica.

La majoria d’estudis indiquen que entre el 80 i el 95% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan de manera forçada o són víctimes del tràfic de persones. De fet, el 70 % de les prostitutes, afirmen haver estat víctimes de violència mentre exercien, en la gran majoria de casos per part dels seus proxenetes.

Un altre dels grans problemes que pateixen les prostitutes és l’estigmatització. La societat marca i margina, i d’aquesta manera deixa aquest col·lectiu en situació de vulnerabilitat fins i tot davant la violència.

Hem analitzat les diferents postures sobre aquesta pràctica amb Gemma Nicolás, professora del Master de criminologia de la UB i advocada a Elna Advocades.