Una cosa és la fama com a fenomen planetari, i una altra és el discret encant de la fama a Barcelona. El reportatge defuig la dimensió universal de la fama per concentrar-se en com es plasma a casa nostra, en el  tarannà peculiar que adopta tot passant pel sedàs barceloní, tant si és d’origen autòcton com aliè. El Chaval de la Peca, el locutor de “la bola entró”  Juan José Castillo, o el periodista Ramon de España analitzen el preu de la fama i l'”star system” barceloní.