La normativa municipal diferencia dos tipus de vehicles elèctrics de mobilitat personal. D'una banda, els que fan més de 80 centímetres d'amplada o pesen més de 25 quilos. Aquí trobem, per exemple, els segways, els trixis i els patinets elèctrics més grossos. I de l'altra, els que, per contra, fan menys de 80 centímetres d'amplada i pesen menys de 25 quilos. En serien exemples l'Airweel, els patinets elèctrics lleugers, trikkes... Comencem pels primers, els més grans i pesants. Aquests només poden ser gestionats per empreses que els lloguen, mai particulars, amb un permís especial de l'Ajuntament. Han d'anar amb un guia i en grups limitats, 6 persones com a màxim en el cas dels Segway. Només poden circular per carrers concrets com el passeig marítim, la Diagonal, o el passeig de Joan de Borbó, entre d'altres. No poden anar en ziga-zaga, no poden passar a menys d'un metre i mig d'un vianant ni superar els 25 quilòmetres per hora. El nou decret de l'Ajuntament el que fa, simplement, és endreçar un seguit de normes que ja existien i que es comunicaven als responsables dels establiments de lloguer d'aquests vehicles. ALEX BUTUEV, Citytours: "La norma ahora está bien pero nos preocupa que el Ayuntamiento la haga más estricta." Anem ara als més petits i lleugers. Aquests, en canvi, sí que poden ser operats per particulars i a tots els efectes segueixen la mateixa normativa que les bicicletes. Per tant, poden anar pels carrils bici i per les voreres de més de cinc metres. "El decret mantindrà la seva vigència fins que el govern no acabi el pla de mobilitat que ha de regular aquests ginys. Un pla que inclourà un inventari detallat de tots els tipus existents i les seves especificitats." La llista serà llarga. Cada dia n'apareixen de nous i més curiosos.

A efectes pràctics, el nou decret d’Ada Colau serveix per endreçar administrativament l’atorgament d’autoritzacions municipals i les condicions de circulació d’aquest tipus de mobilitat. En aquest sentit, el document especifica que no es concediran més llicències per als negocis dedicats al lloguer d’aquests vehicles. Els que van aconseguir el permís abans del 5 de febrer només el mantindran durant un any o fins que s’aprovi la nova ordenança que regularà aquest sector.

Per exemple, ara es detallen les zones concretes per on poden circular segways i trixis, com el Front Marítim, el passeig de Lluís Companys, la Meridiana i determinats carrers de Ciutat Vella. A més, estableix que s’han de complir els principis de respecte a la seguretat i tranquil·litat. Es tracta de mesures i restriccions que fins ara s’especificaven a les autoritzacions municipals que es s’atorgaven als sol·licitants.

El decret també recull l’obligació de les empreses a tenir assegurances que cobreixin imports de com a mínim 300.000 euros i afegeix que les visites organitzades podran ser de sis segways o tres trixis com a màxim, incloent-hi el guia. A més, la circulació d’aquests aparells queda suspesa en casos d’alta densitat de vianants o aglomeracions.

Aquest decret es mantindrà vigent mentre el govern municipal continua treballant per fer un inventari de tots els ginys elèctrics que circulen per la ciutat de Barcelona i elaborar un pla de mobilitat que els reguli com cal.

Com regula la normativa l’ús d’aquests aparells?

La normativa municipal diferencia dos tipus de vehicles elèctrics de mobilitat personal. D’una banda, els que fan més de 80 centímetres d’amplada o pesen més de 25 quilos. Aquí trobem, per exemple, els segway, els trixis i els patinets elèctrics més grossos. I, de l’altra, els que, per contra, fan menys de 80 centímetres d’amplada i pesen menys de 25 quilos. En serien exemples l’Airweel, els patinets elèctrics lleugers, trikkes…

Els primers, els més grans i pesants, només poden ser gestionats per empreses que els lloguen, mai particulars, amb un permís especial de l’Ajuntament. Han d’anar amb un guia i en grups limitats, sis persones com a màxim en el cas dels segways. Només poden circular per carrers concrets com el passeig Marítim, la Diagonal, o el passeig de Joan de Borbó, entre d’altres. No poden anar en ziga-zaga, no poden passar a menys d’un metre i mig d’un vianant ni superar els 25 quilòmetres per hora. El nou decret de l’Ajuntament el que fa, simplement, és endreçar un seguit de normes que ja existien i que es comunicaven als responsables dels establiments de lloguer d’aquests vehicles.

Els més petits i lleugers, en canvi, sí que poden ser operats per particulars i a tots els efectes segueixen la mateixa normativa que les bicicletes. Per tant, poden anar pels carrils bici i per les voreres de més de cinc metres.