El districte ha confirmat als veïns de la Dreta de l'Eixample que treballa perquè es pacifiqui el carrer de Girona. De fet, el 2017 ja hi haurà una partida pressupostària per tirar endavant un procés participatiu per decidir com seria la transformació. El govern ha inclòs aquesta reforma al Pla d'acció municipal i al Pla d'acció del districte per raons de mobilitat i de salut. FRANCESC MAGRINYÀ, conseller de l'Eixample "Un dels temes essencials per pacificar els carres de l'Eixample és el tema de la contaminació i les implicacions que això té per a la salut." La proposta dels veïns és crear un recorregut urbà pacificat pel carrer de Girona, entre el carrers de Còrsega i de Trafalgar, amb prioritat per a vianants i vehicles no contaminants. Girona seria un dels eixos verds que es desenvoluparan al voltant de la ciutat de superilles per aconseguir uns nivells acceptables de contaminació. "En el cas de la Dreta de l'Eixample, el carrer més important és el cas de Girona perquè és un carrer que es pot pacificar perfectament i que ens permet comunicar Gràcia amb el centre històric de Barcelona i seria el pulmó de la Dreta de l'Eixample." Veïns i comerciants donen suport al canvi de model per al carrer de Girona que, si res no canvia, podria ser una realitat el 2018.

El districte de l’Eixample ha començat a treballar en un procés participatiu per l’any 2017, que servirà per consultar els veïns i escoltar les seves propostes sobre com s’ha de fer la transformació del carrer. De moment, ja s’ha aprovat la partida pressupostària que ha permetre aquesta consulta. El govern municipal també ha inclòs aquesta reforma al Pla d’acció municipal (PAM) i al Pla d’acció del districte (PAD) dins del paquet d’actuacions que es preveuen per raons de mobilitat i de salut.

La proposta, sorgida dels veïns, és la de crear un recorregut urbà pacificat al llarg de tot el carrer de Girona, entre els carrers de Còrsega i de Trafalgar, donant prioritat als vianants i als vehicles no contaminants. Una intervenció que convertirà aquest vial en un dels eixos verds que es desenvoluparan en el marc del projecte de superilles, per rebaixar els nivells de contaminació i guanyar espai públic per als vianants. En aquest cas, un eix que uniria el barri de Gràcia amb el centre de la ciutat.

El projecte compta amb el suport tant dels veïns com dels comerciants. Marisa Aparicio, de l’associació CorEixample, s’ha mostrat satisfeta i espera que el pla “repercuteixi en la dinamització comercial” del carrer. Si es compleixen els terminis, l’eix pacificat del carrer de Girona podria ser una realitat el 2018.