Sanz ha expressat el desig que els estudis tècnics encarregats coincideixin amb la voluntat de l’Ajuntament. Rull ha explicat que a la Generalitat “no li pertoca” decidir sobre el traçat, però ha matisat que a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) li pertoca garantir que l’aposta sigui “rendible en termes socials i de mobilitat”.

La decisió es prendrà en espera del que diguin els 12 estudis previs encarregats que s’estan acabant. La unió dels tramvies és un debat que s’ha allargat durant més de 10 anys. A principis de gener, l’Ajuntament va anunciar que les obres per unir el tramvia per la Diagonal començarien el 2017. L’anunci va generar crítiques de l’oposició i opinions contraposades entre els veïns.

La signatura de l’acord preveu que l’Ajuntament finançarà l’obra i subscriurà convenis amb l’ATM per aspectes com el rescabalament de les obres, la redacció dels projectes constructius, i la contractació i direcció de les obres. Els acords amb l’ATM han de determinar també el model de gestió.