multes zbe barcelona

Amb l’entrada en vigor del decret d’estat d’alarma es va prohibir l’activitat de les estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles durant el període d’emergència pel coronavirus. Què passa si durant el confiament ens ha caducat la ITV?

Prórrogues en el venciment de les ITV

El govern va establir que no hi hauria sancions ni per a aquells vehicles que tinguessin caducada la ITV dins del període d’estat d’alarma, ni per als conductors que tenien una cita prèvia fixada per a aquells dies. Un cop passat aquest període, el 18 de maig, van reobrir els centres ITV i també la possibilitat de demanar cita per poder renovar el certificat. Tot i això, per tal d’evitar possibles aglomeracions i col·lapses, s’ha ampliat la vigència de les ITV que han caducat durant el confinament. L’ampliació és de 15 diés més de vigència per cada setmana que hagi passat.

Així, les noves dades de venciment de les ITV caducades són les següents:

 • 14 al 20 de març-  venciment 22 juliol 2020
 • 21 al 27 de març-  venciment 06 d’agost 2020
 • 28 de març al 3 d’abri- venciment el 21 d’agost 2020
 • 4 al 10 d’abril- venciment 5 de setembre 2020
 • 11 al 17 abril- venciment 20 de setembre 2020
 • 18 al 24 abril- venciment 5 d’octubre 2020
 • 25 abril a l’1 de maig- 20 d’octubre 2020
 • 2 al 8 de maig- venciment 4 de novembre 2020
 • 9 al 15 de maig- venciment 19 de novembre 2020
 • 16 al 22 de maig- venicment 4 de desembre 2020
 • 23 al 29 de maig- venciment 19 de desembre 2020
 • del 30 de maig al 5 de juny- venicment 3 de gener del 2021
 • entre el 6 i el 7 de juny- venciment 18 de gener del 2021

Nova prórroga de tres mesos

D’altra banda, el consell de ministre també ha aprovat una nova prórroga de tres mesos en els certificats de la ITV que hagin vençut entre el 21 de juny i el 31 d’agost, i donarà prioritat a transportistes i professionals per a la renovació.

No és clar encara què pot passar en cas d’accident, perquè les asseguradores, en tenir la inspecció caducada, podrien intentar no responsabilitzar-se’n.

Si la ITV estava caducada amb anterioritat a l’estat d’alarma i no es tenia cap cita prèvia concertada, llavors les sancions són les habituals per no circular amb la inspecció en regla. La multa per tenir-la caducada és de 200 euros.

I si tenim el carnet de conduir caducat?

Per als casos en què el carnet de conduir caduqui dins del període d’estat d’alarma el Govern ha previst una pròrroga extraordinària de dos mesos per renovar-lo. Com en el cas de les ITV, si la caducitat del permís és anterior a l’estat d’alarma ens poden multar amb 200 euros.