Pacificar un carrer es pot fer de diferents maneres. Des d'evitar el trànsit de pas fins a fer que els trams d'un carrer tinguin diferents sentits de circulació, o bé permetre que el vianant pugui creuar en qualsevol punt i que les bicicletes circulin en sentit contrari al dels cotxes. Sigui quina sigui l'actuació que s'apliqui al carrer de Londres, per als veïns és una mesura positiva. Hi ha quatre centres educatius i un total de 2.000 alumnes de zero a 18 anys. FRANCESC MAGRINYÀ, AV Esquerra de l'Eixample "Aquest és un dels carrers dins d'un esquema general de l'Eixample que s'ha de pacificar. No tan sols aquest tram de l'escola, sinó en una visió més a llarg termini, que aniria des del carrer d'Aribau fins a gairebé ja a les Corts. " La pacificació del trànsit a l'Eixample és una novetat, perquè sempre s'havia considerant que les voreres eren prou amples. FRANCESC MAGRINYÀ, AV Esquerra de l'Eixample "Fer el pas a pacificar i per tant donar prioritat al vianant en tot l'ample de la calçada, això és un pas endavant [...] Considerem que com a mínim un de cada tres carrers perfectament podria ser pacificat." Des de l'associació de veïns ja tenen un esquema de quines haurien de ser aquestes zones. Un exemple n'és el carrer del Consell de Cent, des del Parc de Joan Miró fins al carrer del Comte d'Urgell. FRANCESC MAGRINYÀ, AV Esquerra de l'Eixample "El carrer és un espai públic i un bé escàs. I si aquest bé escàs és ocupat pel vehicle, ja que no s'ocupa per a una altra activitat." El plenari del districte de l'Eixample va aprovar per unanimitat demanar que es pacifiqués el trànsit d'aquest tram del carrer de Londres. Ara, la Regidoria de Mobilitat treballarà amb el districte per decidir quines actuacions s'han de fer.

Tot i que des de l’AV de l’Esquerra de l’Eixample veuen amb molt bons ulls aquesta decisió, creuen que l’actuació es podria estendre a un tram més llarg. Consideren que aquest és un dels punts estratègics, però pensen que també n’hi ha d’altres, com el carrer del Consell de Cent, entre el Parc de Joan Miró i el carrer del Comte d’Urgell, un tram secundari en la xarxa bàsica de trànsit.

L’objectiu de totes aquestes actuacions és millorar la convivència dels vehicles amb els vianants. Aquestes actuacions de pacificació les veuen complementàries i compatibles amb la política de les grans illes impulsada per l’Ajuntament. Entre els principis que regeixen les propostes del Pla de mobilitat urbana 2013-2018, destaquen ampliar i millorar l’espai dedicat al vianant, fomentar l’ús de la bicicleta i la circulació per la calçada, potenciar el transport públic en superfície d’altes prestacions, pacificar i contenir la presència del cotxe i mantenir i millorar les condicions d’ús de la moto.

Barcelona és una ciutat mediterrània. En un mateix espai es concentren diferents tipus d’activitats, com la residencial, la comercial o d’oficines. Aquest model afavoreix que els desplaçaments es realitzin a peu i en bicicleta i que en general les necessitats de mobilitat poden ser cobertes sense utilitzar el cotxe.