La mare de la Sara ja pot accedir als continguts que treballa la filla a l'escola. Des d'aquest despatx de Gràcia pot estar connectada a la nova plataforma TIC in out i, d'aquesta manera, continuar des de casa l'aprenentatge de l'aula. A l'Escola Virolai no hi ha llibres de text i això feia difícil a les famílies seguir la pista dels alumnes. SARA SANS, alumna de segon d'ESO de l'Escola Virolai "Els exercicis normalment són Word que fan els professors i els pengen a la nostra plataforma perquè nosaltres els descarreguem, però a vegades també hi ha aquestes webs que utilitzem també molts cops, sobretot a matemàtiques, que fem exercicis, llavors ens els corregeixen i automàticament li envia la nota a la professora." JOSÉ LUÍS TOURÓN, coordinador informàtic de l'Escola Virolai "Abans podien mirar els llibres de text i sabien una mica per on anaven els trets, però ara amb l'ordinador, era una demanda que teníem,jo crec que amb aquesta eina ajuden que puguin tenir una referència de què estem treballant a l'escola." L'Escola Virolai ha impulsat aquesta eina per facilitar a les famílies la immersió de les tecnologies a l'aula. Cada vegada més, professors i alumnes aprofundeixen en les possibilitats informàtiques de l'aprenentatge. La creació d'aplicacions per a mòbil ja forma part del currículum. CARLES CALLEJÓN, alumne de tercer d'ESO de l'Escola Virolai "És una foto d'un gat i quan el cliques fa un sorollet, és l'aplicació més bàsica que hem fet i el nostre projecte final serà crear la nostra aplicació, que nosaltres dissenyem i que nosaltres volem que faci el que vulgui." CORAL REGÍ, directora de l'Escola Virolai "Una aplicació de mòbil que es pot fer a classe de tecnologia, pot ser una eina que serveixi per a la classe de llengua, per exemple, a través de la tecnologia dissenyant una app que puguin utilitzar els seus companys més petits per aprendre lectoescriptura, és una manera d'aprendre llengua i aprendre tecnologia." Des de l'escola s'utilitza la tecnologia perquè forma part de la vida quotidiana. Ara bé, s'ensenya a fer-ne un bon ús, també a destriar la informació necessària i a sintetitzar-la.

Aquesta escola fa temps que està immersa en l’ús de la tecnologia en l’ensenyament i per als pares era difícil seguir el que es feia a l’aula. Ara amb aquesta eina poden saber què fan els alumnes i així participar en l’aprenentatge. A la plataforma hi ha materials i recursos i de moment està en marxa la primera fase d’infantil i el primer cicle d’ESO.