L’Escola Pia de Catalunya assegura que la interlocutòria del TSJC contravé el caràcter propi del centre, en què s’opta per l’ensenyament en llengua catalana, “perquè estem arrelats al país i al seu servei”. Acusa el tribunal d’atribuir-se funcions pedagògiques i d’organització curricular que no li són pròpies, i d’atemptar contra el marc de llibertat del centre, que és el de defensar el model d’immersió lingüística.

Creuen que la sentència posa en perill el model de convivència, de solidaritat i de cohesió social a les aules i asseguren que faran tot el que estigui al seu abast per ser fidels al compromís contret amb els pares i mares que han confiat l’educació dels seus fills a l’Escola Pia de Catalunya, que és el de mantenir el català com a llengua vehicular de l’aprenentatge.