Pel que fa a Balmes, a l’altura de la plaça de Joaquim Folguera, el carrer recuperarà dos carrils de circulació i un d’aparcament en sentit muntanya. En sentit mar hi haurà dos carrils de circulació i un per a càrrega i descàrrega.