Aquestes targetes tenen els dies comptats. El futur és de la T-Mobilitat, una targeta única, amb un xip electrònic que permetrà la validació sense contacte i que deixarà enrere la tecnologia de banda magnètica present des de fa més de dues dècades al transport metropolità. La T-Mobilitat substituirà progressivament tots els títols integrats actuals. L'usuari pagarà amb una única targeta, però també ho podrà fer amb altres suports: rellotges, polseres i els telèfons mòbils. LLUÍS RECODER, conseller de Territori i Sostenibilitat "Amb la implantació d'aquest nou sistema esdevindrem pioners en l'aplicació d'una tecnologia pròpia i innovadora. Això ens obre la porta a exportar el sistema a l'exterior, i a impulsar la internacionalització de les empreses involucrades." El nou sistema també revolucionarà les tarifes, perquè el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat real de cada ciutadà. Conforme n'augmenti la utilització del transport es reduirà el preu per viatge. A banda es podran recuperar els diners invertits en cas de pèrdua o sostracció de la targeta. Les bonificacions socials actuals per a famílies nombroses, jubilats i altres col·lectius es mantindran. El xip permetrà fer un seguiment exhaustiu dels patrons de mobilitat de cada viatger perquè també s'introduirà la validació a la sortida. L'objectiu és millorar l'adequació de l'oferta a la demanda però també fer un control més eficient del frau. El títol serà únic però hi haurà dues modalitats de pagament, que es podrà materialitzar abans o després del viatge.POSPOLa modalitat prepagament oferirà dos suports físics diferents: el tradicional de cartró, amb un preu fix per viatge, i un amb la nova tecnologia, que inclourà els descomptes per ús. En el cas del postpagament, la targeta serà única, personal i instransferible, perquè estarà vinculada a un compte bancari. Mensualment s'emetrà la factura amb la relació detallada dels viatges realitzats i les bonificacions. RICARD FONT, director general de Transports de Catalunya "Són mil milions de viatges a l'any, i estem parlant que ens hi juguem 500 milions d'euros, això vol dir que ha de ser molt segur, vol dir que no pot ser piratejat, vol dir que ha de ser d'un gran nivell de robustesa. I avui dia tenim un sistema tecnologic que, a part de ser innovador i català, és molt segur." El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'ATM de Barcelona inicien ara el procés d'implantació d'aquest nou sistema. L'any que ve se signarà el contracte de col·laboració públicoprivada amb una empresa que instal·larà la maquinària necessària per posar-lo en marxa, que en farà el manteniment i gestionarà el centre d'informació al client, la venda de la nova targeta i el màrqueting. El 2014 es farà la primera prova pilot abans de la introducció definitiva del sistema.

L’usuari pagarà amb una única targeta, però també ho podrà fer amb altres suports: rellotges, polseres i els telèfons mòbils. El nou títol permetrà, a més, aplicar descomptes progressius segons el nivell d’ús, mantenint les bonificacions socials actuals per a famílies nombroses, jubilats i altres col·lectius. A més, els usuaris podran escollir entre el prepagament i el postpagament domiciliant la factura, que tindrà periodicitat mensual.

Amb aquest sistema, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoriat del Transport Metropolità volen reduir els costos de manteniment de les màquines de venda i validació i permetrà, asseguren, un control més eficient del frau.

El 2014 es durà a terme una primera prova pilot amb un col·lectiu reduït de viatgers, per tal d’avaluar-ne el funcionament abans d’introduir el sistema definitivament.