JOAN ROCA, director del MUHBA: "Va ser un espai clau d'aquell creixement de la Barcelona del segle XX, sense el qual la ciutat no és pot explicar. És un espai d'història, també ho és, d'una altra manera, un espai de memòria."

La intervenció del Turó de la Rovira, realitzada per l’Agència del Carmel i el Museu d’Història de Barcelona, i projectada pels arquitectes Imma Jansana i Jordi Romero, ha estat premiada perquè el jurat ha considerat que s’ha aconseguit convertir un lloc marginal en un espai atractiu per al visitant.

S’ha valorat el fet que s’hagin conservat i restaurat part de les restes de les bateries aèries i l’assentament de barraques que hi havia.