Durant els 20 dies que ha durat el tall, s’ha renovat la plataforma de les vies d’un tram de 900 metres del terme municipal de Cornellà del Llobregat. Els treballs també han servit per substituir carrils, travesses i fixacions.

TMB ha suplit el servei de metro a les estacions de Can Boixeres, Sant Ildefons, Gavarra i Cornellà Centre amb autobusos especials. Els usuaris també han pogut aprofitar les connexions de Rodalies i el Trambaix.