MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de Barcelona "En el moment de situació econòmica doncs potser hauríem de tenir una certa consideració amb unes persones que estan fent un ús d'un servei públic que tots pensem que és necessari per a la ciutat i que descongestionen tots els vehicles de motor que produeixen també altres problemes a la ciutat i a la convivència."

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha rebut unes 70 queixes en cinc dies de ciutadans i col·lectius que expressen el malestar i disconformitat amb el projecte del govern municipal d’augmentar el preu del Bicing als 97,50 euros anuals.

La  defensora ha decidit agrupar les reclamacions rebudes en una investigació d’ofici en què analitzarà l’impacte i l’equitat de les noves tarifes. Vilà ha dit que, si cal, farà arribar recomanacions de millora a l’Ajuntament abans que s’aprovin els nous preus. En qualsevol cas, i sense haver entrat a analitzar a fons el projecte, Vilà considera que proposar un augment del 116% del preu del Bicing en un moment econòmic tan delicat és excessiu i desproporcionat, i demana públicament a l’Ajuntament que no obviï el  malestar ciutadà creixent que la idea ha generat ja abans d’aprovar-se.

En els escrits que han arribat a Vilà, la majoria de ciutadans creu que l’augment suposarà un pas cap al desmantellament de la mobilitat sostenible en favor del vehicle privat, un fet que, segons les denúncies rebudes, també es fa palès amb la gratuïtat de l’àrea verda a tots els veïns sense sancions de trànsit el darrer any. Aquesta taxa d’aparcament serveix per a finançar part del servei de lloguer de bicicletes.

Els barcelonins que s’han queixat a la síndica demanen a l’Ajuntament que desisteixi de la intenció d’incrementar el cost d’un servei que consideren essencial per a la mobilitat diària de milers de ciutadans. Asseguren que, si finalment, s’aprova el nou preu es donaran de baixa perquè amb el mateixos diners es poden comprar una bicicleta cada any.