Els comerços del carrer de Lluís Antúnez tornen a decorar l'entrada de les seves botigues. Fins ara no podien fer-ho, perquè les motos ocupaven part important del pas dels vianants. Ja fa un any que els comerciants van presentar una instància al districte perquè regulés l'aparcament de motos de la banda de muntanya del carrer. MONTSE IBÁÑEZ, botiga Montse Ibáñez "Les motos entren i trepitgen la vorera i, a més, és que normalment no hi ha pas entre una moto i una altra, amb el que la gent camina pel carrer, però no poden entrar a les botigues i han d'anar fins a la cantonada per poder entrar dins de les botigues." Aquesta reclamació va quedar aturada per la reforma de l'edifici a tocar del carrer Gran de Gràcia. Ara, amb les obres acabades, s'ha començat la reordenació de la zona. D'aquesta manera s'hi evitarà l'aparcament en bateria recta, que envaeix la vorera i dificulta l'entrada als comerços. ANNA COLL, veïna "A vegades es passen una mica del tros adjudicat i aleshores és incòmode passar, el problema dels comerços és que, és clar, jo ho entenc perfectament, perquè tu veus una botiga i potser t'acostaries a mirar l'aparador i no pots perquè hi ha les motos, llavors ja no t'hi acostes." Aquesta setmana ja s'ha iniciat la senyalització amb pintura de l'aparcament i s'hi col·locaran cadires per facilitar-ne la visibilitat i l'accés. Aquesta és només una de les accions que el districte posarà en marxa per millorar la reordenació de les motos a Gràcia. De moment, s'està elaborant un projecte per estudiar-ne la regulació. Entre els punts que inclourà, hi ha la persecució de les motos mal aparcades o la promoció del pàrquing subterrani de Gran de Gràcia.

Els comerços del carrer de Lluís Antúnez respiren alleugerits. Les motos, que ocupen una part important del pas dels vianants, ho deixaran de fer en breu a instàncies dels botiguers del costat muntanya, que van alertar l’Ajuntament del districte del perjudici que això els suposava. “Les motos entren i trepitgen la vorera i la gent, per entrar als establiments, han de donar tota la volta”, assegura la Montse Ibáñez, comerciant. La queixa, com la de molts altres botiguers del carrer, ha estat finalment atesa, un cop ha acabat la reforma de l’edifici a tocar del carrer Gran de Gràcia que en dificultava l’operació.

La reordenació de la zona, de fet, ja ha començat, amb l’objectiu d’evitar l’aparcament en bateria recta que envaeix la vorera, i no anima els vianants a aturar-se davant d’un aparador. S’ha senyalitzat amb pintura el nou espai d’aparcament de motos i s’hi col·locaran ben aviat cadires per impedir que els vehicles de dos rodes penetrin a la vorera. Aquesta és només una de les accions que el districte posa en marxa per millorar la reordenació de les motos a Gràcia. De moment, s’està elaborant un projecte per estudiar-ne la regulació total. Entre els punts que  inclourà, hi ha la persecució de les motos mal aparcades o la promoció del pàrquing subterrani del carrer Gran de Gràcia.