Un cop finalitzi la remodelació, no s’hi podrà aparcar en tot el perímetre, on predominarà la plataforma única i l’accés restringit als vehicles de serveis, dels veïns o dels clients de l’aparcament subterrani. Segons l’Ajuntament, el paviment que s’hi col·locarà serà “concebut com una catifa” que reproduirà la trama urbana que tenia la ciutat el 1700, tal com es visualitzarà també sota terra quan s’obrin al públic les restes ubicades a l’antic mercat. Les llambordes tindran dues textures diferents que permetran diferenciar la part pública de la privada. Per tota la zona s’hi posarà també nou arbrat, bancs, cadires, papereres i pilones retràctils. Les bicicletes hi podran aparcar en llocs senyalats.

Mentre s’ultimin aquestes millores, dins del recinte prosseguiran els treballs, centrats a les sales que han d’acollir les exposicions, la zona de restauració i l’espai polivalent. El futur Born Centre Cultural s’inaugurarà l’11 de setembre i marcarà l’inici dels actes commemoratius dels 300 anys del setge de 1714.

Carrers i calçades afectats per les obres

En aquesta nova fase, es treballarà, primer, al costat Besòs del carrer del Comerç, entre els carrers de Fusina i Ribera; el tram, per tant, situat just davant de l’accés principal del futur Born Centre Cultural. Paral·lelament, s’actuarà a la meitat de la plaça Comercial més propera al mar. El trànsit se’n veurà afectat, ja que fins al 30 d’abril s’impedirà el pas de vehicles a aquesta plaça. El recorregut alternatiu serà accedir al passeig del Born des del carrer del Comerç, girant per Princesa i el carrer del Rec. AIxò significa que, temporalment, el carrer del Rec canviarà de sentit entre Princesa i el passeig del Born. Si des d’aquest passeig es vol arribar al carrer del Comerç, caldrà agafar el carrer Antic de Sant Joan i el carrer de la Ribera.

Les obres eliminaran espai destinat a l’aparcament de vehicles en el sentit Besòs del carrer del Comerç. També la parada del Bicing en aquest punt quedarà inutilitzada, però es traslladarà al costat muntanya de la cruïlla dels carrers del Comerç i Fusina. En canvi, es mantindrà en servei el carril de càrrega i descàrrega. Serà a partir del 2 de maig que s’iniciaran els treballs corresponents al segon torn, és a dir, de la banda muntanya de la plaça Comercial i de la vorera Llobregat del carrer del Comerç entre Fusina i Ribera.

Abans de realitzar-se tots aquests treballs, la primera fase dels quals han perjudicat els comerciants, s’ha dut a terme una extensa investigació arqueològica que ha permès aportar més informació sobre l’antiga trama urbana del barri de la Ribera, i sobre els seus edificis, que en alguns casos daten de finals del segle XIII, principis del XIV.