Segons ha informat avui l’Ajuntament, actualment el Bicing compta amb 118.000 abonats, que fan una mitjana de 50.000 usos diaris i 1.300.000 viatges mensuals, a més de les consultes al web, les altes i les baixes, les renovacions, etc. Tots aquests moviments generen un volum de dades molt elevat que ara es podrà gestionar de forma més eficient gràcies a la renovació del sistema informàtic. El canvi permetrà donar un millor servei a l’abonat al carrer. El nou programari també possibilitarà una comunicació més estable i segura entre els servidors i les estacions.

Tres dies sense Bicing

El procés de renovació obligarà a interrompre el servei del Bicing durant tres dies. El procés s’iniciarà a les 23.59 h del dijous 18 d’agost, quan els panells de les estacions es posarà en vermell, i acabarà a les 05.00 h del matí del dilluns dia 22. Mentre duri el procés d’actualització, no es podran agafar ni tornar bicicletes i tampoc donar-se d’alta o de baixa del servei. El web del Bicing només estarà operatiu per a informació estàtica: mapa, estacions, carrils bici, etc.

Bicing informa als usuaris de l’aturada al servei a través del correu electrònic, web i xarxes socials. També es col·locaran adhesius informatius a les estacions.