MIGUEL ÁNGEL REMACHA, director de Rodalies de Catalunya "El servei ferroviari està funcionant amb normalitat. Hem tingut una petita incidència en un tren de Mataró amb 10 minuts de retard, però són temes molt puntuals." "Ens trobem molts punts d'afectació. En les altres ocasions teníem punts concrets, Plaça Catalunya o Sant Andreu Arenal. Ara tenim el Clot-Aragó, Bellvitge, Hospitalet i la connexió amb l'aeroport. Per tant, és un tall molt difícil amb molts punts de transferència de clients." "Una vegada tallada la circulació, hi ha per un cantó el cobriment d'uns 600-700 metres, aproximadament, a la sortida sud de Sants. Aquesta zona queda coberta en un sistema, en un caixó de grans bigues. Això portarà la urbanització de la zona per tal de donar una bona comunicació al barri de Sants amb el barri de la Bordeta".

Durant el matí, només s’ha registrat un retard de 10 minuts en un tren de la línia R1. El director de Rodalies l’ha qualificat d’incidència puntual.

Remacha ha explicat que s’han revisat els intercanviadors de l’estació de Clot-Aragó, Bellvitge i la connexió amb l’aeroport de Barcelona-el Prat. L’objectiu era assegurar una bona senyalització i la posició adequada dels informadors per poder guiar els passatgers. A més, per facilitar el trasbord cap als trens dels FGC s’ha reforçat el servei dels ferrocarrils per ajsutar-los a la freqüència de pas de Rodalies.

El director de Rodalies reconeix que aquest és el tall de circulació més complex que afronta el servei perquè afecta diversos punts de la ciutat. En ocasions anteriors, només es veia afectat el servei en trams localitzats.

Els treballs serviran per cobrir entre 600 i 700 metres de vies, la qual cosa facilitarà la comunicació entre els barris de Sants i la Bordeta. Rodalies aprofitarà per canviar la catenària flexible actual per una de rígida.