El carril bici del carrer de París és unidireccional en sentit Besòs i així complementarà el de Londres, que aviat serà d’un sol sentit, cap a Llobregat. Aquesta intervenció millora l’eix ciclista de l’Eixample, ja que el carrer de París és una via principal que connecta amb altres vials de l’Eixample. Ricardo Rojas, que hi passa sovint, destaca que “París es una via bastant principal, i et connecta amb Urgell”.  Aquesta actuació se suma a les que van redibuixant el mapa de carrils bici de l’Eixample, després que el gener passat s’actués al de la Gran Via, baixant-lo de la vorera a la calçada.

Precisament la cruïlla amb Comte d’Urgell ha millorat en seguretat. I també els girs a la dreta, gràcies a la senyalització d’una zona avançada en els semàfors reservada per a les bicicletes. Tot plegat fa més amable la conducció. Entre els usuaris, John Pancho valora la seguretat que “aporta la nova intervenció” i Enric Vea i Ferrer en destaca “la seguretat i també la comoditat de conducció”. Amb tot, aplaudeix que “ara ja connecta amb la Diagonal, cosa que em va molt bé per tornar a casa”. 

En aquest punt amb Calàbria, el xamfrà s’ha ocupat amb un semàfor per a bicicletes, que permet distribuir millor el trànsit.